Powrót do strony głównejSubarashii Fantasy
Final Fantasy VIII PL
I see... if you're here, I think you're interested something about translation Final Fantasy VIII. You'll find some useful files here.

Tablica Thingy do Final Fantasy VIII - wersja polska
Tablica Thingy do Final Fantasy VIII - 'kernel.bin' - wersja polska:
Uwaga: posiada prawie wszystkie DTE potrzebne do pliku 'kernel.bin'. W innych plikach owych DTE nie należy używać!

Thingy table to Final Fantasy VIII - english version
Thingy table to Final Fantasy VIII - 'kernel.bin' - english version:
Caution: this table includes almost all DTE which are need to translate 'kernel.bin' file. Don't use DTE in another files!

Translhextion - hexeditor

Opis plików Battle (odnośnie tłumaczenia)   |   Description for battle files (about translation)

colly@interia.pl